Cookiepolicy & GDPR

Vad är cookies?
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator, mobil eller surfplatta under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies
Vi använder cookies för att kunna ge dig, som besökare, bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Om du inte vill tillåta användning av cookies
En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är endast data.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte vår webbplats att fungera så bra som du som användare förväntar dig.

Generellt
Vi skyddar din integritet och strävar efter en hög dataskyddsnivå. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och våra interna policyer och förfaranden för hantering av personuppgifter.

I denna informationstext, som gäller alla som lämnar in sin information via kontaktformuläret på webbplatsen, förklarar vi bland annat hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

När personuppgifter samlas in
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar åt oss i samband med att du lämnar dina kontaktuppgifter till oss via kontaktformuläret på webbplatsen.

Kategorier av personlig information
Vi samlar inte in personlig information om dig om du väljer att inte lämna den åt oss. Uppgifterna som huvudsakligen är:

Identifieringsinformation som namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer och IP-adress,
Demografisk information som jobb och titel; och
Kontaktinformation som adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte och rättslig grund för behandlingen
Vi kan behandla din information för sådana ändamål där vi har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna. Det gäller t.ex. om uppgifterna används för att följa upp en avslutad tjänst till tredje part eller för att mäta resultaten av våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig
Vi ansvarar för personuppgifter för den information som tillhandahålls via kontaktformulär på webbplatsen och används för våra ändamål. Observera dock att du också tillhandahåller din information till företaget som marknadsförs på webbplatsen.

Tillgång till personuppgifter
Vi kan dela dina personuppgifter med närstående eller en efterföljande ägare, delägare och dess rådgivare i samband med en fusion, omstrukturering eller försäljning av i stort sett alla aktier och / eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan också dela den personliga information som är nödvändig för att: upprätta, hävda och utöva våra juridiska intressen. Vi kan också dela dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter.

Överföring till tredje land
Som regel överför vi inte dina personuppgifter till länder utanför EU / EES. För att vi ska kunna erbjuda bättre tjänster kan vi vidarebefordra personuppgifter till assistenter som överför personuppgifter till personuppgifter utanför EU / EES, men som sedan är certifierade enligt exempelvis Privacy Shield eller på annat sätt godkända i enlighet med med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Förvaringstid
Din personliga information kommer att raderas eller anonymiseras när den inte längre är relevant för de angivna ändamål som den samlades in för. Det betyder att vi kan lagra dina personuppgifter under en rimlig tid efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs, måste de raderas. Personuppgifter kan vara längre på grund av en juridisk skyldighet, till exempel av redovisningsskäl eller för att övervaka våra rättsliga intressen, om t.ex. en lagstiftning övervägs.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära information om alla personuppgifter vi har lagrat om dig (gratis en gång om året). Om din information är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att få den rättad. Du kan också begära att vi tar bort dina uppgifter, förutsatt att det inte finns några lagkrav för lagring, till exempel bokföringsregler eller när de är tillgängliga av andra legitima skäl, för att uppgifterna ska lagras. Om du vill överföra din information från oss har du också rätt att få en kopia av den personliga information som berör dig kollektivt i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Denna rättighet omfattar endast information som du har delat med oss.

Klagomål
Om du är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på lackera@swissmetod.se i första hand.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället skicka ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Kontaktinformation för den person som ansvarar för personlig information
Swiss Method AB
Org.nr 559210-1454
Virvelvägen 5,
232 36 Arlöv
Tel. +46700260547
E-post. lackera@swissmetod.se

För frågor om dataskydd, eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan när du når oss enklast på angiven e-postadress.