Avtalsvillkor

Tillämpning:

Dessa allmänna villkor ska tillämpas mellan S Metod AB (”Lackera Köksluckor”), org. nr 559210-1454, och dess
privata kunder (”Konsumenten”) som beställer Lackera
Köksluckors tjänster. Med Konsumenten menas således en
fysisk person som beställt en tjänst av Lackera Köksluckor.
Villkoren gäller som tillägg till Konsumentens order.
Konsumenten är ansvarig för att ha läst igenom dessa
villkor avseende köp av tjänst och
personuppgiftsbehandling.

Tjänster:
Kunden anger själv via Lackera Köksluckors hemsida vilka
tjänster som efterfrågas och uteslutande baserat på dessa
val, skapas en offert.
Offerten skickas per mejl till Konsumenten tillsammans
med dessa villkor.
När Konsumenten skriftligen accepterar Offerten anses
beställning genomförd och således även dessa villkor
accepterade.
För det fall det framkommer att Konsumenten angivit
felaktig information eller inte inkluderat alla tjänster som
önskas ska offerten justeras för att överensstämma med
samtliga önskade tjänster. Uppdaterad offert meddelas
därefter skriftligen, per mejl eller sms.

Pris:
I priset enligt offerten ingår slipning, ett lager
grundmålning, mellanslipning och ett lager lackering med
Sherwin Williams industrifärg glansvärde 35 för vit kulör
eller Tikkurila glansvärde 25 för alla andra kulörer, om inget
annat anges. För det fall annan glans önskas ska separat pris
lämnas.
Vad gäller tjänsten ”slipning” som ingår i priset bör det
noteras att det ingår slipning av ett lager färg med syftet att
uppnå en slät omålad yta. För det fall det finns flera lager
färg eller skador som behöver spacklas, kommer detta
faktureras som ett tilläggsarbete och utöver priset enligt
utställd offert.
Vid beställning av arbete på plats med ROT-avdrag tar vi
konsumtents personnummer och fastighetsbeteckning från
Ratsit och Hitta för ansökan hos Skatteverket.

Leveranstid:
Leveranstid är en vecka från det att Konsumenten lämnat
produkterna på angiven adress av Lackera Köksluckor och
inom angivna öppettider.
Konsumenten informeras i samband med offerten när
beställt arbete ska vara slutfört som kan hämta produkterna
på angiven adress och inom angivna öppettider.
För det fall det föreligger försening i leveransen åtar sig
Lackera Köksluckor att snarast möjligen informera
Konsumenten om förseningen och uppge ett nytt datum
för leverans. Lackera Köksluckor ska inte anses vara i
dröjsmål om försening föreligger på grund av försening hos
leverantörer anlitade av Lackera Köksluckor.

Vid beställning av transport tur och retur: du fraktar själv dina luckor, lådor mm till och från port eller entré. Vi ordnar bärhjälp av en person från port/entré, ej in i bostaden eller uppför trappor. Du lämnar ut/tar emot och hjälper till med bärhjälp om så krävs. Bärhjälp in till köket eller tunga delar som kräver 2 att bära kan beställas mot kostnad av 400kr per påbörjat halvtimme som i normalt räcker för en normalt storlek av kök.

Hämtning och lämning av produkter:
Konsumenten åtar sig att
– hämta och lämna produkterna på angiven plats, på
överenskommen dag och inom angivna öppettider.
– lämna produkterna rengjorda och fria från fett
och/eller smuts. Vid behov av rengöring tillkommer
en kostnad à 600 kronor,
– lämna produkterna fria från handtag, gångjärn och
andra delar till luckorna som går att skruva bort. För
det fall att nedmontering behöver göras av Lackera
Köksluckor tillkommer en kostnad à 600 kronor,
– lämna produkterna nedmonterade på det vis att hela
skåp ej inlämnas, utan nedmonterade täcksidor,
– lämna dörrar fria från handtag, lås och gångjärn, så
länge inte gångjärnen ska lackeras i samma färg,
– lämna lådor med nedmonterad front så länge den inte
är limmad. För det fall fronten inte är nedmonterad
tillkommer en kostnad à 40 kronor per låda
– själv ansvara för inlämning och hämtning eftersom
Lackera Köksluckor inte erbjuder bärhjälp,
– lämna in produkterna på vagn tilldelad av kundtjänst,
– kontrollera och granska produkterna vid hämtning och
säkerställa att allt finns med,

Om produkterna inte kan hämtas på överenskommet
datum ska detta informeras till lackera@smetod.se och
hämtas senast en vecka efter det ursprungliga
överenskomna datumet. För det fall produkterna inte
hämtas efter en vecka tillkommer 160kr/dag för den
lagringsplats som produkterna ockuperar som inte kan
användas i produktion.

Övrigt:
Fogning med latex görs med finger och beroende på
kulörer kan den synas mer eller mindre.
På vitrinluckor med lister på baksidan ska glaset
nedmonteras och därefter sättas dit igen. På luckor som har
glaset inbyggt maskeras glaset innan grundmålning och
avmaskeras igen efter lackering. Små ojämnheter kan synas
på grund av trycket från sprutpistol. Vid så kallat målat glas
kan färgen på glaset gå av vid borttagning av maskeringstejp,
detta kan vi inte förutse eller ta ansvar för
att åtgärda.
Vi tycker att trästruktur efter lackering är vackert. Om man
vill inte se trästuktur krävs beställning av porfyllning som
görs på tex fanéradedetaljer för att göra luckan helt slät
efter lackering. Väljer man att inte göra porfyllning, så
kommer man se lite av trästrucktur efter lackering.
Bilder och video av kök kan sparas och användas för
marknadsföringssyfte.

Ångerrätt:
För det fall distansavtalslagen är tillämplig har
Konsumenten en ångerrätt om 14 dagar från dagen för
avtalets ingående. Lackera Köksluckor vill påminna om att
då ni inlämnat produkterna inom 14 dagar från
orderbekräftelse har ni samtyckt till att arbetet börjar
utföras under ångerfristen. Det föreligger inte någon
ångerrätt för slutförda tjänster och för det fall ni skulle
utöva er ångerrätt kommer betalningsskyldighet föreligga
för eventuellt utfört arbete. Ni är också medvetna om att
produkterna inte kan återställas med hänsyn till tjänstens
art.

Tilläggsarbete:
Tilläggstjänster som spackling av hål efter handtag, fogning
med latex på spegelluckor, spackling och slipning av skador,
borttagning av färg ingår inte så länge inte detta specifikt
beställts skriftligen.

Avseende innerdörrar ingår inte borttagning av eventuella
skyltar samt fyllning med spackel där skylt suttit, utan ett
separat pris lämnas för detta.
För det fall Konsument inlämnar specialbyggda skåp som
inte kunnat nedmonteras kommer separat pris lämnas för
nedmontering.

För XXL garderobsluckor eller täcksidor som är över 2,2m
tillkommer 10% på offererat pris för hantering, om inte
annat avtalats skriftligen.
För luckor med till exempel aluminiumkant eller dylikt på
luckorna och som inte ska lackeras, tillkommer kostnad för
maskering samt avmaskering à 600kr/timme.
Separat pris lämnas för spackling av skador på dörrar, så
länge inte detta uttryckligen inkluderats i utställd offert.
För det fall en inlämnad lucka är en vitrinlucka och detta ej
angivits när offert efterfrågats kommer pris à 150 kronor
per vitrinlucka tillkomma.
Senast vid dagen för inlämning ska Konsument ange NCS
färgkod per mejl. Standardkulörer skapade av färgtillverkare
kostar 600 kronor att ta fram. Avseende speciella kulörer
ska färgprov lämnas och då tillkommer en tilläggsavgift à
600 kronor. Framtagning av nuvarande kulör på produkten
kan ges till en kostnad à 600 kronor.

Betalning:
Konsumenten åtar sig att betala avtalat pris vid hämtning av
produkterna. Betalning görs via Swish till angivet nummer
och kvitto erhålls per mejl senast dagen efter fullgjord
betalning.
Alla priser till Konsumenter är inklusive moms.

Garanti:
Två års garanti gäller på utfört arbete. Detta omfattar
således inte underliggande eller dolda fel t ex gamla
lagningar. Garanti lämnas ej på luckor med rörligt material
(spegelluckor, massiv trä/fanér).
Reklamation av fel ska göras via mejl.

Datahantering:
Konsument samtycker till att Lackera Köksluckor sparar
mejlkonversationer under 4 år i anledning av garantier och i
marknadsföringssyfte alternativt fram till dess
Konsumentens samtycke återkallas. Lackera Köksluckor
åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa avtalsvillkor kan
komma att förändras vilket kräver ett nytt godkännande av
Kunden.